top of page

MØTESTRUKTUR

 

Hvilke typer møter har forsamlingen? Finnes det et opplegg for barn/unge? Og treffes folk utenom selve søndagmøtene også? Noen av svarene vil du finne her.

Misjonsmøter

 

På våre Misjonsmøter har vi et ekstra fokus på misjon. NLM som organisasjon er jo en klar og tydelig misjonsorganisasjon, og på disse møtene får vi være en klar del av dette. Eget opplegg for barna under disse møtene.

Storsamlinger

 

Høsten 2013 startet forsamlingen opp med møter hver søndag. Dette gjør at folk har et større utvalg av møter å gå på, og selve den store fellesskapsfølelsen kan forsvinne litt. Derfor marker vi ut noen få storsamlinger hvor vi legger vekt på fellesskapet. Samlinger hvor så mange som mulig fra forsamlingen kan komme sammen å bli en del av en større helhet. 

Nattverdmøter

 

Nattverdmøtene er ordinære møter, men med tilbud om nattverd. De kan også være et mer delemøte. Eget opplegg for barna under disse møtene også. 

Mini LeMis / Unge LeMis

 

Forsamlingens arbeid blant barna, i ulike aldersgrupper. Mini LeMis er fra 3-5 år (de yngste med en forelder), mens Unge LeMis favner barna fra 1.klasse og oppover. Fra 6.klasse arrangeres det også en ungdomskveld pr måned hvor både det sosiale og åndelige får påfyll. Dette arbeidet vil utvides etter som antall barn i aktuell aldersgruppe øker.

Mann og Høns

 

Dette er to smågrupper hvor henholdsvis menn og damer kommer sammen for å dele sine tanker og meninger med hverandre. De har én god regel: Ingen spørsmål er for dumme! Det settes ofte et tema for samlingen som et utgangspunkt for samtalen, men her er det sosiale også sterkt i fokus. Vi samles en kveld hver 4.uke i hjemme rundt om.

Bibelgruppe

 

Annenhver tirsdag samles vi og samtaler over Guds ord. Noen ganger ser vi, eller hører, på taler fra nett. Andre ganger går vi igjennom søndagens tekst eller andre andakter. Dette er et fint fora for å dele tanker og utfordringer med andre som du ellers ikke ville turt å dele. 

bottom of page