top of page

HVEM ER VI?

 

Levanger Misjonsforsamling, eller LeMis på folkemunne, er en misjonsforsamling tilknyttet NLM, Norsk Luthersk Misjonssamband, og har tilholdsted på Levanger i Nord-Trøndelag. Vi ønsker å være en forsamling for hele familien, og inkluderenede for nye besøkende. Du skal alltid være velkommen på våre samlinger!

Hovedvekten av arbeidet bærer preg av at forsamlingen i hovedsak består av småbarnsforeldre, og vi har en ca 50/50 fordeling mellom antall voksne og barn. Dermed blir arbeidet blandt barn og unge en prioritert oppgave, men vi ønsker også alle andre aldre velkommen! En forsamling består jo av flere generasjon for å kunne fungere optimalt så alle er her hjertelig velkommen!

Forsamlingen ble startet i 2006 og fra høsten 2014 leier vi lokaler i Misjonshuset på Verdal, Gamlevegen 7, hvor vi har møter hver søndag kl 11. I tillegg til det finnes det flere smågrupper med ulik møtehyppighet, samt arbeid blandt de unge, både under møtene og utenom. Se fanen Organisering for mer informasjon om dette. 

 

Se vår Kalender for oversikt over samlingene, eller koble deg direkte på via Google kalender (ID: levanger.misjonsforsamling@gmail.com) på din smarttelefon.

LeMis, Levanger Misjonsforsamling
NLM misjon

NLM

 

Norsk Luthersk Misjonssamband er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen Verden for Kristus. NLM har et stort arbeid med mange prosjekter og utsendinger i Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg til arbeid i Norge.

NLM Internasjonalt
I samarbeid med nasjonale kirker og lokale medarbeidere driver Norsk Luthersk Misjonssamband et omfattende evangeliserings- og bistandsarbeid i tre verdensdeler. 

 

Våre utsendinger er opptatt av å formidle det kristne budskapet i ord og handling. Vår organisasjon driver også et utstrakt bistandsarbeid innenfor helse, jordbruk og utdanning.

NLM i Norge
Norsk Luthersk Misjonssamband driver også et utstrakt arbeid i Norge. Historisk er vi en del av bedehusbevegelsen. Noen steder drives arbeidet sammen med andre organisasjoner på et felles bedehus, andre steder eier NLM sitt eget bedehus. Ikke minst i en del byer har NLM større forsamlinger med møter hver søndag og aktiviteter for ulike aldersgrupper.

bottom of page